Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kasdienis gyvenimas | Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija

Šaltinis 1927. Nr. 16. P.255

48.  VIRBALIS, 1774-07-05.

 Apie bendruomenininko išrinkimą ir jo priesaiką

Kadangi ponas Matas Staniulis laisvuose rinkimuose per miestiečių susirinkimą šių metų vasario 7 dieną vienbalsiai buvo pasiūlytas ir išrinktas bendruomenininku, bet nebuvo prisiekęs, tai dėl savo pareigų ir pasitikėjimo juo, pareikšto aukščiau nurodytą dieną [07 05], viešai įprastinėje vietoje, rotušėje, dalyvaujant pareigūnams ir visuomenei, pagal Saksų teisyne pateiktą tekstą (rotą) taip prisiekė:

Aš, Matas Staniulis, prisiekiu Viešpačiui Visagaliam Dievui, mūsų mieliausiam ponui Jo Karališkajai Didenybei, teisėjui ir visai bendruomenei, turtingiems ir vargšams, kad noriu būti ištikimas ir naudingas Respublikos gynėjas, savo patarimais ir pagalba, kiek tik galėsiu ir sugebėsiu, nuolat tarnausiu teisybei ir ją ginsiu, o neteisybę malšinsiu, kaip mokėdamas ir galėdamas žiūrėsiu Respublikos naudos. Taip pat prisiekiu neišduoti miesto paslapčių nei žodžiu, nei veiksmais, pasižadu visada klausyti miesto vyresnybės ir jos neapleisti nei už dovanas, nei dėl pavydo ar pykčio, nei sunkiais laikais. Tepadeda man Viešpats Dievas ir visi šventieji.

Tokią atliktą priesaiką mes, magistratas, kartu su visuomene priėmėme ir pasirašėme. Rašyta rotušėje aukščiau nurodytais metais ir dieną. Jurgis Bagdonavičius, Virbalio burmistras ir raštininkas; Juozapas Ivanauskas, tarėjas; Stanislovas Novickis, tarėjas; Matas Reutas, Jurgis Vaišnoras, Motiejus Novickis, Motiejus Norelis, Jonas Kučevskis.

LVIA. SA-15321.-L. 234v-235.

59.  VIRBALIS, 1769-12-13.  Apie sklypo ir molinio namelio pardavimą

Ponai Juozapas ir Darata Štaderiai Romantauskai pardavė sklypą, paveldėtą iš tėvo Stepono Romantausko, ponui Jonui Mackevičiui ir [jo] žmonai už 100 timpų. Tas sklypas yra Karaliaučiaus gatvėje, važiuojant iš miesto, dešinėje pusėje, vienu galu remiasi į Karaliaučiaus vieškelį, kitu – į žydo Mortchelio sklypą, vienu šonu ribojasi su Balandos sklypu, kitu – su miesto riba, vadinama Rykavone. Sklype stovi iš molio plūktas namelis.

LVIA. SA 15320. – L.15.

Šaltinis 1927. Nr. 16. P.255
Šaltinis 1927. Nr. 46. P. 735